„Dezvoltarea abilităților digitale și antreprenoriale ale cadrelor didactice”

22 -25 Octombrie 2018

Universitatea POLITEHNICA din București, ROMANIA

www.restart-eu.upb.ro

 

            Universitatea Politehnica din București, în calitate de coordonator al proiectului ReSTART, în parteneriat cu Universitatea „Angel Kanchev” din Ruse (Bulgaria), Universitatea Tehnică din Kosice (Slovacia) și cu Agenția Universitară a Francofoniei (Romania), va organiza cursul de instruire adresat cadrelor didactice din universitățile partenere în proiect din Republica Moldova cu titlul „Dezvoltarea abilităților digitale și antreprenoriale ale cadrelor didactice”, în perioada 22-25 Octombrie 2018.

            Grupul țintă este format dintr-un număr de 30 de cadre didactice și personal administrativ din partea universităților partenere în proiect, care sunt implicate în modernizarea programei universitare de master din domeniul „Administrarea Afacerilor” :

  • Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, program de master „Administrarea Afacerilor (Trade market)”
  • Universitatea de Stat din Moldova, program de master „Administrarea Afacerilor”
  • Academia de Studii Economice din Moldova, program de master „Administrarea Afacerilor”
  • Universitatea Agrară de Stat din Moldova, program de master „Administrarea Afacerilor în sectorul agroalimentar”
  • Universitatea de Stat Bogdan Petriceicu Hașdeudin Cahul, program de master „Antreprenoriat și Administrarea afacerilor”

            Pe parcursul a 4(patru) zile de instruire, cadrele didactice din universitățile partenere vor beneficia de informații actuale privind bunele practici la nivel european și internațional, noile abordări pedagogice și metodologice utilizând instrumentele TIC, precum și de metode moderne de predare-învățare care pot fi utilizate cu succes în cadrul activităților didactice cu studenții.                

Echipa de proiect vă invită să luați parte la o nouă experiența de învățare!

 

Vă așteptăm cu interes!