Universitatea Politehnica din București, în calitate de coordonator al proiectului ReSTART, în parteneriat cu Universitatea „Angel Kanchev” din Ruse (Bulgaria), Universitatea Tehnică din Kosice (Slovacia) și cu Agenția Universitară a Francofoniei (Romania), a organizat în perioada 22-25 Octombrie 2018, cursul de instruire adresat cadrelor didactice din universitățile partenere în proiect din Republica Moldova cu titlul „Dezvoltarea abilităților digitale și antreprenoriale ale cadrelor didactice”,

            Pe parcursul a 4(patru) zile de instruire, cadrele didactice din universitățile partenere au  beneficiat de sesiuni teoretice și practice privind bunele practici la nivel european și internațional, de noi abordări pedagogice și metodologice utilizând instrumentele TIC, precum și de metode moderne de predare-învățare care pot fi utilizate cu succes în cadrul activităților didactice cu studenții.  

Printre beneficiile menționate de cursanți la finalul celor 4 zile de instruire se pot enumera:

  • Calitatea trainerilor și a bunelor practice studiate

  • Interactivitatea și organizarea activităților de instruire

  • Conținut adaptat la nevoile de învățare ale cadrelor didactice

  • Informații de actualitate privind noile abordori pedagogice pentru modernizarea programei universitare

  • Bunele practici in utilizarea platformei de învățare on-line MOODLE.

             

Echipa RESTART vă dorește succes!