Scopul sesiunii de orientare în carieră este de a sprijini studenții înscriși la cursurile de la programului de master Administrarea Afacerilor, ASEM în tranziția lor la viața profesională. Evenimentul a fost organizat la 30 Martie 2021, în format online, în cadrul proiectului ERASMUS+ ReSTART “Reinforce entrepreneurship and digital skills of students and teachers to modernize higher education in MOLDOVA”.

Sesiunea a reunit reprezentanți ai mediului de afaceri, studenți, profesori din ASEM și din universitățile europene membre ai proiectului ReSTART.

Svilen Kunev (URAK) și Radovan Drab (TUKE) au descris experiența instituțiilor de învățământ superior din UE în orientarea profesională a studenților. Dna Visan Claudia (AUF) a informat masteranzii despre proiectele desfășurate de agenție în acest domeniu.

Un interes deosebit a fost provocat de discursul psihologilor din Republica Moldova: Erhan Corina și Liliana Cicala, care i-au îndrumat pe studenți în vederea cunoașterii particularităților orientării profesionale, a modalităților de a face față competențelor și abilităților solicitate de mediul de afaceri actual.