În data de 17 septembrie 2021, la Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului ale Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în cadrul Proiectului RESTART (nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP, Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA, a fost organizată a patra sesiune de interacțiune a masteranzilor de la specialitățile economice, profesorii și antreprenorii implicați în realizarea proiectului.

 În cadrul ședinței on-line a fost prezentat proiectul RESTART și realizările din acest proiect. Masteranzii din anul I de studii au fost familiarizați cu modulele de cursuri elaborate în cadrul proiectului, activitățile din proiect și bunele practici ale universităților europene, partenere ale proiectului în domeniul educației digitale.

Mai multe detalii despre proiect și alte activități planificate pot fi consultate pe pagina web al proiectului: https://www.restart-eu.upb.ro/