La 19 septembrie 2018 a fost organizată cea de-a doua Sesiune de informare la Universitatea de Stat din Moldova (P5_MSU) în cadrul proiectului Erasmus + ReSTART (Consolidarea competențelor antreprenoriale și digitale ale studenților și cadrelor didactice în vederea modernizării învățământului superior în MOLDOVA nr.585353-EPP- 1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP).

La eveniment au participat 25 de cadre didactice și masteranzi: 7 profesori și 18 studenți ai programelor de masterat – Contabilitatea întreprinderii; Audit și expertiză financiară; Gestiunea și marketingul hotelier; Managementul resurselor umane.

Obiectivul evenimentului a constat în informarea masteranzilor din cadrul altor programe de masterat privind oportunitățile de predare și învățare inovatoare, susținute de proiect. În cadrul sesiunii de informare profesorii și studenții masteranzi prezenți au avut posibilitatea de a cunoaște despre oportunitățile oferite de către proiectul ReSTART în ce privește implementarea metodelor moderne de predare și învățare în programul de masterat „Administrarea afacerilor”.

Cei prezenți au fost informați despre cele patru cursuri modernizate în cadrul programului de masterat “Administrarea afacerilor”, care vor fi actualizate, dezvoltate și implementate în acest an de învățământ la USM – Teoria administrării afacerilor”; “Management strategic și strategia de dezvoltare a afacerii”; “Managementul schimbării”; “Planificarea și evaluarea afacerii”.