Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți(USARB) 

Iteratia 1 | Iteratia 2

Universitatea de Stat din Moldova(USM)

Iteratia 1 | Iteratia 2

Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM)

Iteratia 1 | Iteratia 2

Universitatea Agrara de Stat din Moldova(SAUM)

Iteratia 1 | Iteratia 2

Universitatea de Stat  „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul(USCH)

Iteratia 1 | Iteratia 2