În data de 26.02.2020 la UASM a avea loc  al 7-lea eveniment de multiplicare din cadrul proiectului RESTART nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP “Consolidarea competențelor antreprenoriale și digitale ale studenților și cadrelor didactice pentru îmbunătățirea procesului de modernizare a învățământului superior în MOLDOVA”.

În cadrul evenimentului a fost organizată Masa rotundă „Promovarea competențelor și culturii antreprenoriale”. Evenimentul a întrunit reprezentanți ai mediului academic, organizațiilor internaționale, precum și ai comunității de afaceri. Participanții la eveniment au fost informați despre  oportunități de lansare și dezvoltare a afacerilor în Republica Moldova. Totodată, a fost făcută o analiză a Impactului practicilor europene în educația antreprenorială  din Republica Moldova. Raportori au fost membrii Proiectului din partea Universității Tehnice din Kosice, Slovacia și membrii Proiectului din UASM si antreprenori.

Alte subiecte discutate în cadrul întrunirii au fost: acțiuni de suport în vederea susținerii și dezvoltării afacerilor de către tineri în Republica Moldova, stimularea creativității şi încrederii în forțele proprii; creșterea rolului antreprenorilor în societate și în economie.

În urma dezbaterilor , la care au participat profesorii, studenții ciclul I și II s-a constatat necesitatea unei cooperări mai strânse între mediul academic și comunitatea de afaceri,  și  încurajarea startupurilor inovative.