În data de 17 mai 2021, în cadrul proiectului ReSTART (Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA) (nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP), a avut loc a doua sesiune de diseminare a a rezultatelor proiectului cu genericul „Bunele practice în orientarea în carieră a studenților USARB”.

La eveniment au participat peste 50 de participanți: studenți, profesori, reprezentanți ai Primăriei mun. Bălți, Serviciului Fiscal de Stat, Asociații Obștești  și antreprenori din regiune. În cadrul evenimentului au fost prezentate rezulatele proiectului, bunele practici ale universităților europene partenere (University of Ruse „Angel Kanev”, Bulgaria și Technical University of Kosice, Slovakia) în problema angajabilității absolvenților și suportul acordat studenților antreprenori. Reprezentatul Agenției Universitare Francophone a prezentat ofertele Agenției privind soluțiile în dezvoltarea carierei.

            Un loc aparte, în cadrul evenimentului, ia revenit panelului de discuții cu reprezentanții primăriei mun. Bălți, Serviciului Fiscal de Stat, specialiști din domeniul consultig și  antreprenorii, care s-au împărtășit cu propria lor experiență în dezvoltarea carierei personale profesionale, au încurajat și îndrumat studenții în lansarea afacerilor.

Mai multe detalii despre proiect și alte activități planificate pot fi consultate pe pagina web al proiectului: https://www.restart-eu.upb.ro/

Agenda Evenimentului