În data de 06 aprilie 2021, la Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului ale Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în cadrul Proiectului RESTART (nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP, Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA, a fost organizată a treia sesiune de interacțiune a studenților de la specialitățile Administrarea afacerilor comerciale, Contabilitate și Finațe și Bănci cu angajatorii și antreprenorii implicați în realizarea proiectului.

 În cadrul ședinței on-line cu dl Iurie Beșliu, doctor în științe economice, Directorul B.C. „Moldindcombank” S.A., fil. Bălți, participanții, studenții și profesorii facultății au abordat probleme de angajare eficientă în câmpul muncii și dezvoltare profesională, au fost discutate oportunitățile de angajare în sistemul financiar-bancar, cerințele angajatorilor privind competențele personale și profesionale ale absolvenților pentru a succede în carieră, dar și modul în care băncile au făcut față pandemiei..

Mai multe detalii despre proiect și alte activități planificate pot fi consultate pe pagina web al proiectului: https://www.restart-eu.upb.ro/