În data de 4 iunie 2021, la Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului ale Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în cadrul Proiectului RESTART (nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP, Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA), a fost organizată a șase sesiune de ghidare și consiliere în carieră a studenților specialităților economice.

 În cadrul sesiunii studenții au participat la un training de Ghidare în carieră, condus de către Cristina JITARU și Ana-Maria CELAN traineri ai Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală „ANIMA” și au fost consiliați de către: profesorul universitar Radu STANCIU, Universitatea Politehnica, București, România; Liliana LUPUȘOR, Agenția Universitară Francofonă, Bozhana STOYCHEVA, Universitatea „Angel Kanev”, Ruse, Bulgaria; Radovan DRAB, Universitatea Tehnică din Kosice, Slovacia.

Participanții la eveniment au subliniat importanța Centrelor de Ghidare în Carieră pentru studenți și absolvenți, au împărtășit experiența personală în angajarea în câmpul muncii, asigurarea satisfacției la locul de muncă,  inteligența emoțională și dezvoltarea personală.

În continuarea acestei activități studenții vor elabora zece Planuri de orientare în carieră în baza analize SWOT a competențelor și abilităților personale.

La moment, în cadrul proiectului ReSTART, au fost realizate în total 40 de Planuri de orientare în carieră, iar peste 50 de studenți au beneficiat de consiliere din partea mediului antreprenorial, experților și profesorilor USARB și universităților europene, partenere proiectului.

Mai multe detalii despre proiect și alte activități planificate pot fi consultate pe pagina web al proiectului: https://www.restart-eu.upb.ro/