Facultatea de Business și Administrarea Afacerilor și Departamentul de Management de la Academia de Studii Economice din Moldova a organizat la 20 martie 2019 evenimentul de multiplicare și atelierul de lucru ”Bunele practici în educația antreprenorială”.  Evenimentul se realizează în cadrul Proiectului Erasmus + ”ReSTART – Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers   to enhance the modernization of higher education in Moldova”.

Atelierul de lucru și-a propus să asigure un larg schimb de bune practici privind educația antreprenorială și oportunitățile oferite tinerilor pentru ca cunoștințelor și competențele lor antreprenoriale să fie aplicate în crearea și dezvoltarea unor afaceri sustenabile.

Oportunitățile de lansare și dezvoltare a afacerilor pentru tineri au fost expuse de către reprezentanții ODIMM: Olesea FRUNZĂ și Eugenia SÎLI. Un interes deosebit al studenților a trezit discuțiile cu antreprenorii: Dorin PRISACARU și Eugen HRISTEV.

La fel, în cadrul evenimentului a fost organizată o masă rotundă unde profesorii departamentului Management, precum și oaspeții din alte universități, antreprenorii invitați au discutat referitor la practicile europene în educația antreprenorială.