În cadrul proiectului „ReSTART – Reinforce entrepreneurship and digital skills of students and teachers to modernize higher education in MOLDOVA „, a fost organizată cea de-a doua sesiune de orientare în carieră a masteranzilor de la programul de studiu Administrarea Afacerilor.

Sesiunea a avut loc la 7 februarie 2019 și a reunit reprezentanți ai universităților partenere din România și Slovacia, studenți, profesori ASEM, oameni de afaceri.

La cea dea doua sesiune Dr. Beartice LEUȘTEAN de la Universitatea Politehnică București a menționat importanța dezvoltării personale și autocunoașterii pentru dezvoltarea și proiectarea carierii. Bunele practici în domeniul consilierii și orientării în carieră a studenților din universitatea slovacă au fost prezentate dr. Radovan DRAB.