A doua sesiune de orientare în carieră în contextul proiectului RESTART „Consolidarea competențelor antreprenoriale și digitale ale studenților și cadrelor didactice în vederea modernizării învățământului superior în MOLDOVA” (Nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP) a fost organizată la 6 februarie 2019 la Universitatea de Stat din Moldova, cu participarea a 31 participanți: 10 elevi, 8 profesori și 13 angajatori din diferite tipuri de organizații.

Scopul sesiunii de orientare a fost de a sprijini studenții înscriși la cursurile modernizate ale programului de masterat „Administrarea afacerilor”, în tranziția lor la viața profesională.

În calitate de vorbitori în cea de-a doua sesiune de orientare au participat experți din universitățile europene – Dr. Beatrice Leustean de la Universitatea Politehnica din București (UPB) și Dr. Radovan Drab, Universitatea Tehnică din Kosice (TUKE). Dr. Beartice Leustean a menționat importanța dezvoltării personale și a cunoașterii de sine pentru dezvoltarea carierei. Bune practici în domeniul orientării profesionale a studenților la universitatea slovacă au fost prezentate de Dr. Radovan DRAB. În cadrul acestui eveniment, masteranzii de la programul de master „Managementul resurselor umane” împreună cu reprezentanții mediului de afaceri au discutat aspecte legate de competitivitatea tinerilor specialiști pe piața forței de muncă, angajarea cu succes, dezvoltarea și creșterea profesională.

Concluziile și propunerile făcute în cadrul discuțiilor se vor materializa în 10 planuri de orientare a carierei elaborate de masteranzii.