La 20 martie 2019, la Universitatea de Stat din Moldova, a avut loc primul eveniment de multiplicare în cadrul proiectului RESTART nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP “Consolidarea competențelor antreprenoriale și digitale ale studenților și cadrelor didactice pentru îmbunătățirea procesului de modernizare a învățământului superior în MOLDOVA). Genericul evenimentului a fost  „Bune practici în educația antreprenorială”.

Scopul evenimentului a fost multiplicarea fluxului de bune practici în Educația antreprenorială adus de proiectul ReSTART pentru o audiență mai largă.

Acest eveniment a reunit studenți și masteranzi de la Facultatea de Științe Economice, cadre didactice, parteneri de dezvoltare din cadrul Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, Rețeaua de Transfer Tehnologic din Moldova și Centrul de Orientare în Carieră și Piața Muncii.

Evenimentul a constat din două module: Oportunități de dezvoltare a abilităților antreprenoriale pentru tinerii din Republica Moldova și Practici europene în domeniul educației antreprenoriale. Ambele au fost foarte utile și relevante în ceea ce privește creșterea capacității de angajare a viitorilor experți în economia națională.