Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți(USARB)

Iteratia 1| Iteratia 2| Iteratia 3

Universitatea de Stat din Moldova(USM)

Iteratia 1| Iteratia 2| Iteratia 3

Academia de Studii Economice a Moldovei(ASEM) 

Iteratia 1| Iteratia 2| Iteratia 3

Universitatea Agrara de Stat din Moldova(SAUM)

Iteratia 1| Iteratia 2| Iteratia 3

Universitatea de Stat  „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul(USCH)

Iteratia 1| Iteratia 2| Iteratia 3