În perioada 29-30 ianuarie 2018 la Buxelles s-a desfasurat întrunirea coordonatorilor de proiecte Erasmus+ CBHE – Actiunea cheie 2 de cooperare instituțională în consolidarea capacităților. Prof. Elena Fleacă, Universitatea POLITEHNICA din București, care coordonează proiectul Erasmus+ ReSTART “Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in Moldova”, și Prof. Florentin Paladi au reprezentat consorțiul ReSTART la acest eveniment organizat de EACEA.

La reuniune au fost menționate și noile obiective ale Comisiei Europene în domeniul educației și cercetării: creșterea bugetului proiectelor Erasmus+, dezvoltarea rețelei de universități europene integrate, diseminarea și vizibilitatea rezultatelor proiectelor, inițierea de consultări privind continuitatea programelor europene după anul 2020, excluderea fenomenului „exodului de creieri”, implicarea factorilor decizionali ai ministerelor în valorificarea rezultatelor proiectelor, consolidatea triunghiului cunoașterii “Educație-Cercetare-Inovare”, antrenarea partenerilor din companii și ONG-uri, dezvoltarea programelor de mobilitate interregională, extinderea programelor comune de studii etc. S-a mai menționat că în anul 2017 au fost înregistrate la concurs 833 de aplicații de proiecte, o creștere cu 13% în comparație cu anul precedent când s-au înregistrat 736 de aplicații, fiind, în final, acceptate pentru finanțare în perioada 2017-2020 un număr total de 149 proiecte.