În perioada 14-16 decembrie 2017, membrii echipei de proiect Erasmus+ “ReSTART – Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in Moldova”, Florentin PALADI, prorector, și Marian JALENCU, șef department, au participat la evenimentul de lansare a proiectului, care a avut loc la Universitatea Politehnica din București. Pe parcursul acestor zile membrii parteneriatului format din 9 instituții au pus în discuție subiecte cu referire la buna implementare a proiectului, managementul proiectului, diseminarea eficientă a rezultatelor, aspecte financiare, sustenabilitatea proiectului. Totodată, au fost discutate și distribuite sarcinile fiecărei instituții în cadrul pachetelor de lucru a proiectului, identificate mijloacele de comunicare a partenerilor pe parcursul derulării proiectului etc.

Proiectul Erasmus+ “ReSTART – Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in Moldova” este cofinanțat de Comisia Europeana prin Programul Erasmus+ KA2 – Capacity Building in the Field of Higher Education, începând cu 15 octombrie 2017 pe o perioada de 3 ani.

Obiectivul general al proiectului ReSTART este de a extinde beneficiile și a spori impactul curriculumului antreprenorial asupra studenților și cadrelor științifico-didactice prin valorificarea experienței avansate în domeniu. In particular, la USM vor fi modernizate 6 cursuri universitare, fiind organizate și 2 sesiuni de formare a formatorilor la București și Košice. În cadrul proiectului vor fi în total antrenați 384 de masteranzi, 75 cadre didactice și personal administrativ, 96 reprezentanți din cadrul întreprinderilor, asociațiilor profesionale, societății civile și entităților guvernamentale.