În data de 21 decembrie 2019, în cadrul Proiectului RESTART (nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP, Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA), a fost organizată a patra sesiune de ghidare și consiliere în carieră a studenților masteranzi de la specialitatea Managementul administrației publice.

 În cadrul sesiunii masteranzii au participat la elaborarea planurilor de dezvoltare personală în carieră, au realizat analiza SWOT al abilităților și competențelor lor profesionale, au indicat posibilitățile de dezvoltare personală profesională oferite de businessul local, piața forței de muncă și societate, precum și amenințările existente la nivel micro și macroeconomic.

În rezultatul sesiunii au fost elaborate 17 Planuri de ghidare în carieră în care masteranzii facultății de Drept și Științe Sociale au indicat soluțiile de depășire a amenințărilor  și riscurilor existente în creșterea și dezvoltarea lor profesională.

La moment, în cadrul proiectului ReSTART, au fost realizate în total 48 de Planuri de orientare în carieră, iar peste 50 de  masteranzi au beneficiat de consiliere în dezvoltarea profesională.

Mai multe detalii despre proiect și alte activități planificate pot fi consultate pe pagina web al proiectului: https://www.restart-eu.upb.ro/

Pozele de la eveniment pot fi vizualizate aici.