A 4 Sesiune “Orientare și consiliere în carieră a studenților de la programul de master

“ Administrarea afacerilor în sectorul agroindustrial” a fost  organizată  la UASM  în cadrul proiectului RESTART “Consolidarea competențelor antreprenoriale și digitale ale studenților și cadrelor didactice în vederea modernizării învățământului superior în MOLDOVA” (nr.585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2) în data de 19 decembrie  2019.  Studenții de la ciclul II masterat (14) au  avut întâlniri cu reprezentanții mediului de afaceri (3) din  3 regiuni de dezvoltare a  ţării. La eveniment au asistat coordonatorii de proiect ( P-4 şi P-7).  Metodologia sesiunii de orientare în carieră  sa bazat pe analiza SWOT,  aplicată studenților de la ciclul II-masterat şi anume:

  • reflecție asupra nevoilor, aspirațiilor și dorințelor antreprenorilor;
  • identificarea problemelor de personal înainte ca acestea să apară;
  • analiza oportunităților și amenințărilor din partea mediului de afaceri local;
  • oportunități de alegere a criteriilor de dezvoltare profesională;
  • elaborarea unei strategii de carieră pentru a depăși punctele slabe și dezvolta punctele forte în anticiparea nevoilor viitoare;
  • ajustarea strategiilor de management pentru sporirea performanțelor şi reglarea comportamentului personal pentru a obține beneficiile transformării ideilor în acț