Modernizarea educației antreprenoriale impune necesitatea de a racorda oferta educațională a programelor de master la necesitățile mediului de afaceri. În acest scop a fost organizată cea de-a patra sesiune de orientare în carieră a masteranzilor din cadrul ASEM.

 Evenimentul a fost realizat în cadrul proiectului ERASMUS+ ReSTART „Reinforce entrepreneurship and digital skills of students and teachers to modernize higher education in MOLDOVA”. Sesiunea a avut loc la 17 decembrie 2019 și a reunit reprezentanți ai mediului de afaceri, masteranzi, profesori ASEM, precum și oaspeți din cadrul universităților partenere din Slovacia, Bălți și Cahul.

În cadrul acestei sesiuni Olesea Cobzari, șefa departamentului resurse Umane, MICROINVEST și Cristina Fleștor,  directoarea HR PORTAL au familiarizat studenții cu particularitățile dezvoltării carierei în cadrul întreprinderilor autohtone. Stihi Liudmila, a descris oportunitățile oferite de învățământul dual la nivelul profesional-tehnic. Renata Olejarova și Marek Macik din cadrul Universității Tehnice din Kosice au descris bunele practici în domeniul consilierii și orientării în carieră a studenților din universitatea slovacă.

Experiența partenerilor a provocat discuții între participanții la sesiune, care au analizat metodele posibile de dezvoltarea a unei cariere de succes în domeniul antreprenorial și au fost conturate planuri individuale de dezvoltare a carierei.