La 17 septembrie 2019, a fost organizată cea de-a cincea sesiune de informare de către echipa de proiect ReSTART a Universităţii de Stat din Moldova (P5_USM) în cadrul proiectului Erasmus+ ReSTART (Consolidarea competenţelor antreprenoriale şi digitale ale studenţilor şi cadrelor didactice pentru îmbunătăţirea procesului de modernizare a învăţământului superior în MOLDOVA, nr.585353- PPE-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP).

Evenimentul a avut menirea de a informa studenţii şi profesorii despre posibilităţile pe care le oferă proiectul ReSTART privind implementarea şi utilizarea metodelor moderne de predare şi învăţare în procesul de modernizare a programelor de masterat în general şi a Programului de masterat „Administrarea Afacerilor” în particular.

În cadrul evenimentului, participanţii – studenţi şi profesori de la Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii de Stat din Moldova au fost familiarizaţi cu oportunităţile pe care le oferă programul modernizat de masterat „Administrarea afacerilor”.

În plus, participanţii au fost informaţi despre alte evenimente şi activităţi la care vor putea participa în cadrul proiectului ReSTART: sesiuni de orientare în carieră, concursuri de planuri de afaceri, sesiuni de dezvoltare a competenţelor digitale atât pentru studenţi, cât şi pentru profesori.

Interesul sporit al studenţilor şi profeorilor faţă de activităţile proiectului confirmă înca o dată utilitatea proiectului Erasmus+ ReSTART implementat la USM.