În data de 30.09. 2019, la ora 13.30 în auditoriul E-1 a avut  loc  a cincea  sesiune de Informare a Proiectului RESTART No. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP „Consolidarea competențelor antreprenoriale și digitale ale studenților și profesorilor pentru a îmbunătăți modernizarea învățământului superior din Republica Moldova”, Programul Erasmus+, care se implementează la UASM.  Studenții si cadrele didactice au fost informați despre rezultatele proiectului, bunele practici ale Uniunii Europene cu  privire la educaţia antreprenoriala prin satisfacerea aşteptărilor mediului de afaceri local, şi utilizarea metodelor IT, combinate cu metode inovative de predare si învăţare.

Sisiunea de informare a fost moderată de Dna Aurelia Litvin, profesor universitar, şefa catedrei Business şi Administrare, coordonator al proiectului RESTART, Dna Elena Scripnic, conferentiar universitar, prorector pentru relaţii internaţionale şi Svetlana Petrascu, specialist Departamentul Relaţii Internaţionale, membru al proiectului RESTART.