În data de 10 Octombrie 2019, studenții din universitățile partenere din Republica Moldova au participat la concursul de planuri de afaceri care a vizat încurajarea inovării și a spiritului antreprenorial în cadrul țării partenere.                           

A doua iterație a seriei de evenimente dedicate competiției de planuri de afaceri a fost organizată și găzduită de către Universitatea Agrară de Stat din Moldova (P7. SAUM)  în Chișinău. Evenimentul a cuprins prezentarea a 15 planuri de afaceri elaborate de către studenții universităților partenere din Republica Moldova,  pe parcursul celui de al doilea semestru al anului universitar  2018-2019.

Evenimentul a reușit să faciliteze creșterea motivației studenților și a cadrelor didactice cu referire  directă la potențialul de inovare existent în Republica Moldova.

Partener Nume student  Plan de afaceri: titlu/subiect 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

 

Ana-Maria CELAN New business for providing biological filters installation services for farmers
Rodica GURDUZA Creation of the „EcoDulce” store – making bio-ecological products from the local producers
Alla PAICU New business for selling Kraft paper packages
Universitatea de Stat din Moldova Valentina URSU & Ecaterina RÎBAC „Envi-Green – New business for production and commercialization of biodegradable bags
Cristian MÎȚA New business for „Fast & Clean” services
Serghei OLEINIC KidSafe – new business for proving security services for school students
Academia de Studii Economice din Moldova

 

Vera-Maria  SÎRBU,  Gabriela JORA, Mircea NIȚĂ VMG – Honey – new business for apiculture by producing and selling honey products
Natalia ȘEREMETIEVA, Irina GORDILA, Natalia SOLONARU Developing a new business for breeding snails
Viorica CUCONAȘU, Irina GHEORGHELAȘ, Cristina POSTICĂ Developing a new business for pastry shop
Universitatea Agrară de Stat din Moldova Alexandra TCACENCO New business for growing the annual strawberries
Ana VIRLAN New business for cultivation of organic lavender for ethyl oil
Mihaela VÎRTOSU New business for production of vegetables in protected areas
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul  Mihaela MILICI Developing a new business for rural tourism services – Grand Mother House
Cristina CEROI Developing a new business for after school services-Mickey’s House
Viorica BOGHEAN Developing a new business for cleaning services – Cinderella Cleaning

 Prin participarea cadrelor didactice și a experților din cadrul UE, precum dna. Elena FLEACĂ, Universitatea Politehnica din București (UPB) Romania, dl.  Svilen KUNEV, Universitatea din  Ruse „Angel Kanchev” (URAK), Bulgaria, dl. Peter DZUPKA și dl.  Radovan DRAB, Universitatea Tehnică din Kosice (TUKE), Slovacia  și dna. Mihalea CODREANU, Agenția Universitară Francofonă (AUF), Romania au fost create premizele pentru transferul  de bune practici într-o gamă variată de subiecte relevante pentru procesul antreprenorial: identificarea oportunităților și analiza fezabilității ideii de afacere, crearea modelului de business și dezvoltarea noii afaceri.

Echipa de experți din UE a evaluat planurile de afaceri conform metodologiei de concurs și a ierarhizat studenții din universitățile partenere din Moldova.

Comitetul de Evaluare a apreciat în mod deosebit următoarele planuri de afaceri pentru conținutul acestora, modul de prezentare și capacitatea studenților de a răspunde la întrebări:

  1. Ana-Maria CELAN, New business for providing biological filters installation services for farmers”, 86,25 puncte, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
  2. Vera-Maria SÎRBU,  Gabriela JORA, Mircea NIȚĂ, „VMG – Honey – new business for apiculture by producing and selling honey products”, 85,75 puncte, Academia de Studii Economice din Moldova
  3. Ana VÎRLAN, „New business for cultivation of organic lavender for ethyl oil”, 85 puncte, Universitatea Agrară de Stat din Moldova

 Echipa RESTART vă dorește mult succes în activitatea profesională!