Noul an de studiu, a fost marcat prin organizarea unei sesiunii de informare al studenților masteranzi cu particularitățile acțiunilor, realizate în cadrul proiectului ReSTART (Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA).

Masteranzii au fost familiarizați cu rezultatele proiectului, incluzând studiul în vederea identificării celor mai bune practici ale Uniunii Europene în domeniul modernizării educației antreprenoriale, studiu  privind educația antreprenorială în cadrul universității prin implicarea părților interesate,prin satisfacerea așteptărilor pieței locale și valorificarea metodelor TIC, combinarea activităților de predare și învățare inovative.

Sesiunea a fost petrecută de către reprezentanții departamentului Management: Covaș Lilia, conf. univ., dr. și Serduni Sergiu, conf. univ., dr. La fel, la întâlnire au participat masteranzii anului I de studiu, precum și mai mulți profesori din cadrul ASEM, care s-au expus părerea în vederea importanței acțiunilor derulate în cadrul proiectului ReSTART.