Vineri, 20 septembrie 2019, în aula 505, corpul 5, a avut loc sesiunea de informare nr. 5 în cadrul proiectului ReSTART (Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA) (nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP) a Programului Erasmus+ Capacity Building in Higher Education.

La sesiune au participat studenții anului I  de la specialitățile economice interesați de modernizarea și digitalizarea educației antreprenoriale la universitatea noastră.

În cadrul ședinței au fost prezentate oportunitățile oferite de proiect pentru implementarea metodelor moderne de predare-învățare în cadrul programului de  licență „Business și administrare” și a programului de master „Administrarea afacerilor comerciale”.

Au fost discutate  oportunitățile de valorificare a instrumentelor platformei MOODLE pentru predarea disciplinelor economice, precum și activitățile pentru studenți preconizate în cadrul proiectului pentru anul academic 2019-2020. În partea a doua a ședinței au fost selectați trei studenți pentru participarea la concursul planurilor de afaceri, ediția a II-a, care va avea loc în perioada 9-11.10.2019 la Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Participanții la concurs vor prezenta câte un plan de afaceri în fața juriului format din reprezentanții membrilor consorțiului proiectului ReSTART (România, Bulgaria, Slovacia, Moldova).

Mai multe detalii despre proiect și activitățile preconizate pot fi consultate pe :

https://www.restart-eu.upb.ro

Pozele de la eveniment pot fi vizualizate aici.