Proiectul „ReSTART – Reinforce entrepreneurship and digital skills of students and teachers to modernize higher education in MOLDOVA „, prin diverse evenimente și acțiuni contribuie la  modernizarea educației antreprenoriale. Astfel, a fost organizată cea de-a treia sesiune de orientare în carieră a masteranzilor din cadrul ASEM.

Sesiunea a avut loc la 13 iunie 2019 și a reunit reprezentanți ai universităților partenere din Bulgaria, profesorii ASEM, masteranzii și oamenii de afaceri.

În cadrul acestei sesiuni Dr. Irina Costandinova de la Universitatea RUSE “ANGEL KANCHEV”, Bulgaria a descris bunele practici în domeniul consilierii și orientării în carieră a studenților din universitatea bulgară. Experiența partenerilor a provocat discuții între participanții la sesiune, care au analizat metodele posibile de sporire a spiritului antreprenorial și de îmbunătățire a educației antreprenoriale în universitățile din Republica Moldova.