A treia  sesiune de orientare în carieră în cadrul proiectului RESTART “Consolidarea competențelor antreprenoriale și digitale ale studenților și cadrelor didactice în vederea modernizării învățământului superior în MOLDOVA” (Nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP) a fost organizată la 14 iunie 2019 la Universitatea Agrară de Stat din Moldova, cu participarea a 35 participanți: studenți,  profesori și angajatori  (7) din diferite tipuri de organizații.

Studenții înscriși la cursurile modernizate ale programului de masterat “Administrarea afacerilor în sectorul agroindustrial” au discutat cu reprezentanții mediului de afaceri aspecte legate de posibilitățile de angajare existente pe piața muncii; marketing şi analiza de nevoi pe piaţa muncii; sprijin în elaborarea planului de dezvoltare profesională (managementul resurselor aptitudinale, financiare, informaționale, tehnologice, formative; managementul stresului, managementul timpului, managementul calității etc.).

Bune practici în domeniul de orientării profesionale a studenților în cea de-a treia sesiune de orientare a studenților a  prezentat   Dna Irina Kostadinova de la Universitatea Ruse, Bulgaria, partener a proiectului RESTART.