Scopul celei de-a patra sesiune de informare constă în diseminarea informației cu privire la conținutul proiectului ReSTART și modul lui de desfășurare. ReSTART (Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA) (nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP) reprezintă programul Erasmus+ Capacity Building in Higher Education.

Pentru a majora numărul de persoane participante la eveniment, sesiunea  s-au derulat prin organizarea a două întâlniri. Prima întâlnire a fost petrecută de către membrul echipei ReSTART conf. univ., dr. Șavga Ghenadie, care a discutat cu 13 doctoranzii  din cadrul ASEM despre importanța educației antreprenoriale și rolul proiectului ReSTART în acest domeniu.

Cea de-a doua întâlnire a fost organizată de Decanul Facultății Business și Administrarea Afacerilor, prof. univ., dr. Solcan Angela cu masteranzii de la programul de studii Managementul Informațional. La întâlnire au participat mai mulți profesori din cadrul ASEM, care s-au expus părerea în vederea importanței acțiunilor derulate în cadrul proiectului ReSTART.