Miercuri, 12 septembrie 2018 a fost organizată o nouă ședință de informare în ASEM, în cadrul proiectului ReSTART (Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA) (nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP) a Programului Erasmus+ Capacity Building in Higher Education.

La a doua ședință de informare din cadrul proiectului au participat 19 masteranzi și 6 profesori.

Studenții-masteranzi și profesorii (programele de studii Finanțele și Contabilitatea Firmei; Reclamă şi Relaţii cu publicul; Managementul marketingului.) au fost informați privind oportunitățile oferite de proiect în vederea implementării metodelor moderne de predare-învățare în cadrul programei masterale „Administrarea Afacerilor”, precum și despre specificul proiectelor Erasmus+.

Informații suplimentare privind proiectul ReSTART: https://www.restart-eu.upb.ro/about-us/