În data de 30 octombrie 2020, la Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului ale Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în cadrul Proiectului RESTART (nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP, Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA, a fost organizată a doua sesiune de interacțiune a studenților masteranzi de la specialitățile Administrarea afacerilor comerciale, Contabilitate și Management financiar cu angajatorii și antreprenorii implicați în realizarea proiectului.

 În cadrul ședinței on-line cu dl Alin George Pătru, Managerul de site al Companiei Internaționale Veo Worldwide Service, participanții, studenții și profesorii facultății au abordat probleme de angajare eficientă în câmpul muncii și dezvoltare profesională, au fost discutate oportunitățile de angajare în companiile multinaționale și cerințele angajatorilor privind competențele personale și profesionale ale absolvenților pentru a succede în carieră, inclusiv în condiții de pandemie.

De asemenea, au fost prezentate realizările în cadrul proiectului ReStart, în al treilea an de implementare și prezentate activitățile planificate pentru anul academic 2020-2021.

Mai multe detalii despre proiect și alte activități planificate pot fi consultate pe pagina web al proiectului: https://www.restart-eu.upb.ro/