În perioada 9-13 noiembrie, 2020, în cadrul Proiectului RESTART (nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP, Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA,  la Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului ale Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți,  studenții și masteranzii specialităților economice  au beneficiat de o serie  de lecții în domeniul Metodelor contemporane de analiză a afacerilor și metodelor eficiente de sporire a productivității muncii în entitățile economice și motivare a angajaților.

Lecțiile publice au fost promovate cu ajutorul tehnologiilor informaționale moderne, au fost interactive și orientate către dezvoltarea abilităților antreprenoriale creative, gândirii critice și comunicării interculturale eficiente.

Participanții la sesiunile de predare au fost instruiți și ghidați de profesori invitați de la Universitățile și Instituțiile Europene partenere ale  proiectului:

 

Sen. assist. Prof. Svilen KUNEV, PhD

University of Ruse Angel Kanchev, Bulgaria

 

Analysis of Factors for Improving

the Labour Productivity of Employees in Business Enterprises

Liliana LUPUȘOR

Agence Universitaire de la Francophonie

Best Business Analysis Techniques

Mai multe detalii despre proiect și alte activități planificate pot fi consultate pe pagina web al proiectului: https://www.restart-eu.upb.ro/