În data de 27 februarie 2020, la Departamentul Administrarea Afacerilor a Facultății de Științe Economice a USM, în cadrul Proiectului RESTART (nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP, Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA), a fost organizată a cincea Sesiune de Ghidare și Consiliere în Carieră pentru studenții masteranzi.

În cadrul sesiunii masteranzii au participat la elaborarea planurilor de dezvoltare a carierei, au realizat analiza SWOT prin prisma abilităților și competențelor profesionale, au discutat oportunitățile de dezvoltare profesională oferite de piața forței de muncă și societate, precum și provocările existente.

În rezultat, au fost elaborate 10 planuri de ghidare în carieră în care masteranzii au evidentiat soluțiile de depășire a amenințărilor și riscurilor existente în creșterea și dezvoltarea profesională.

Mai multe detalii despre proiect și alte activități planificate pot fi consultate pe pagina web a proiectului: https://www.restart-eu.upb.ro/