Miercuri, 18 decembrie 2019 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, sala 307, Bloc Central, a avut loc Sesiunea de orientare în carieră în cadrul proiectului Erasmus+ ReSTART (Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA, nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP) implementat în prezent la USM.

În cadrul Sesiunii masteranzii programului de masterat “Administrarea Afacerilor” au participat la dezbateri privind construirea unei cariere de success în cadrul companiilor, punctând provocările privind creșterea și dezvoltarea profesională de-a lungul carierei.

In calitate de mentori au participat experți europeni din cadrul proiectului, profesori și angajatori de la diverse întreprinderi.

Experiența partenerilor a provocat discuții între participanții la sesiune, care au analizat metodele posibile de dezvoltarea a unei cariere de succes în domeniul antreprenorial și au fost conturate planuri individuale de dezvoltare a carierei.

Menționăm că în rezultatul sesiunii au fost elaborate 10 Planuri de ghidare în carieră în care masteranzii au indicat soluțiile de depășire a amenințărilor  și riscurilor existente în creșterea și dezvoltarea lor profesională.