Studenții absolvenții ai specialității Business și Administrare, la 28 Ianuarie 2020, au fost informați despre oportunitățile de continuare a studiilor la programele de master din ASEM. Sesiunea de informare a fost organizată în cadrul proiectului ReSTART (Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA).

După o discuție referitor la tendințele existente pe piața muncii și competențele necesare unui manager sau antreprenor de succes, studenților li s-a povestit despre modul, cum a fost modernizat programul  de master Administrarea Afacerilor prin implementarea rezultatelor proiectului ReSTART, incluzând studiul în vederea identificării celor mai bune practici ale Uniunii Europene în domeniul modernizării educației antreprenoriale, studiu  privind educația antreprenorială în cadrul universității prin implicarea părților interesate, prin satisfacerea așteptărilor pieței locale și valorificarea metodelor TIC, combinarea activităților de predare și învățare inovative.

Sesiunea a fost petrecută de către șefa departamentului Management: Solcan Angela, prof. univ., dr. și Dorogaia Irina, conf. univ., dr. De asemenea, la întâlnire au participat studenții anului III de studiu, precum și mai mulți profesori din cadrul ASEM, care au evidențiat importanța continuării studiilor la ciclul II, Master.