În perioada 18-22 noiembrie, 2019, în cadrul Proiectului RESTART (nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP, Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA),  la Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului ale Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți,  studenții și masteranzii specialităților economice  au beneficiat de o serie  de lecții în domeniul managementului intercultural, modelelor de afaceri, analizei bazelor de date și aplicarea softurilor pentru creare modelelor de afaceri, dezvoltarea abilităților de comunicare interculturală.

Participanții la sesiunile de predare au fost instruiți și ghidați de următorii profesori invitați:

Prof. Irina KOSTADINOVA

University of Ruse Angel Kanchev, Bulgaria

 

Business models for entrepreneurs

Digital business models

Liliana LUPUȘOR

Agence Universitaire de la Francophonie

Critical Inter-Cultural Success Factors in Global Project Management

 Cross-cultural Intelligence

How to develop cross-cultural skills?

Marek MACÍK

Technical University of Kosice, Slovacia

Auction types and their use
Renáta OLEJÁROVÁ

TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, SLOVACIA

Data mining a CRISP-DM model

Pe parcurs săptămânii studenții și masteranzii au participat la ore de curs, realizate cu implementarea tehnologiilor informaționale moderne, dar și activități practice în domeniul dezvoltării abilităților antreprenoriale creative, analiza bazelor de date, comunicare interculturală eficientă.

Pozele de la sesiunile de instruire pot fi vizualizate aici.

Mai multe detalii despre proiect și alte activități planificate pot fi consultate pe pagina web al proiectului: https://www.restart-eu.upb.ro/