Universitatea Tehnică din Kosice (Slovacia) în calitate de partener al proiectului ReSTART, în colaborare cu Universitatea Politehnica din București (Romania), cu Universitatea „Angel Kanchev” din Ruse (Bulgaria) și cu Agenția Universitară a Francofoniei (Romania), a organizat în perioada 22-25 Octombrie 2019, a doua sesiune a cursului de instruire adresat cadrelor didactice din universitățile partenere în proiect din Republica Moldova cu titlul „Dezvoltarea abilităților digitale și antreprenoriale ale cadrelor didactice”,

            Pe parcursul a 4(patru) zile de instruire, 31 de cadre didactice din universitățile partenere au  beneficiat de sesiuni teoretice și practice privind bunele practici la nivel european și internațional privind metodele moderne de predare-învățare care pot fi utilizate cu succes în cadrul activităților didactice cu studenții,  noi abordări pedagogice și metodologice utilizând instrumentele TIC, precum și de exemple privind transferul de tehnologii si crearea de incubatoare de afaceri.  

Printre beneficiile menționate de cursanți la finalul celor 4 zile de instruire se pot enumera:

  • Tehnicile de consiliere în carieră și vizita incubatorului de afaceri din cadrul TUKE
  • Activitățile practice de utilizare a platformei de învățare on-line MOODLE
  • Calitatea trainerilor și a bunelor practice studiate
  • Interactivitatea și comunicarea dintre profesori pe parcursul activităților de instruire
  • Conținut adaptat la nevoile de învățare ale cadrelor didactice
  • Informații de actualitate privind noile abordori pedagogice pentru modernizarea programei universitare

             

Echipa RESTART vă dorește succes!