În perioada de 25-27 aprilie ședința de lucru a echipei proiectului ReSTART s-a demarat cu succes în cadrul Forumului Internațional TRIANGLE 2018, realizat la Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), Chișinău.

Forumului Internațional „TRIANGLE” 2018, ediția a IV, a avut drept obiectiv încurajarea cooperării internaționale între instituțiile de învățământ superior din Moldova și universitățile europene și sprijinirea consolidării rolului universităților în conectarea educației, cercetării și inovării în Republica Moldova.

În sesiunea de plenară (Plenary Session) Florentin PALADI, prof.univ., dr. hab., pro-rector pe știință, Universitatea de Stat al Moldovei  a prezentat particularitățile proiectului ReSTART, elucidând  importanța educației antreprenoriale și oportunitățile de modernizare a învățământului superior oferit de proiect.

Ulterior, în Sesiunea ReSTART fiecare partener local a prezentat rezultatele studiului realizat în vederea determinării nivelului de satisfacție referitor la competențele antreprenoriale și digitale al grupurilor țintă al universităților: profesori, studenți și organizații.

Climatul  favorabil de lucru creat de moderatorul  Liliana Lupușor, Agenția universitară Francofonă (Agence Universitaire Francophonie), Romania a încurajat la realizarea unui schimb de păreri și opinii constructive referitor la activitățile ulterioare în cadrul proiectului ReSTART.