Modernizarea educației antreprenoriale este posibilă doar prin depunerea unor eforturi considerabile în vederea dezvoltării la studenți a abilităților de a gândi și a acționa într-o manieră antreprenorială. Anume din aceste considerente, în cadrul proiectului ReSTART a fost organizat un concurs al planurilor de afaceri, ediția a treia. Competiția a avut loc pe data de 10-11 decembrie 2020, în regim online, fiind organizată de ASEM.

 La  eveniment  au participat masteranzi din cinci universități din Republica Moldova: ASEM, USM, UASM, USARB și USCH. Studenții au reușit să dovedească în mod convingător că posedă spiritul de inițiativă, gândirea critică, precum și abilitățile de prezentare a ideilor în limba engleză.

Concursul a fost jurizat de o echipă internațională, compusă din profesori  din Romania, Slovacia și Bulgaria. Toți participanții au demonstrat cunoștințe temeinice în domeniul planificării afacerilor, iar Alexandra Tcacenco (SAUM) a reușit să obțină victorie în acest concurs.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului ReSTART (Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA) (nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP) a Programului Erasmus+ Capacity Building in Higher Education.