La data de  20 octombrie 2020, studenții  de la programul de master “Administrarea afacerilor în sectorul agroindustrial”, Facultatea  Economie au fost antrenați într-o sesiune Focus Grup – parte a proiectului RESTART  “Consolidarea competențelor antreprenoriale și digitale ale studenților și cadrelor didactice în vederea modernizării învățământului superior în MOLDOVA” (nr.585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2).

În cadrul evenimentului au participat  și antreprenori, care împreună cu studenții 

au vorbit despre importanța utilizării instrumentelor TIC în predarea și învățarea cursurilor mixte în educația antreprenorială; interacțiunea de învățare digitală prin colaborare de grup prin intermediul  e-platformă a proiectului; forumuri pentru întrebări și rezolvarea problemelor, rețea și interacțiune cu colegii prin intermediul platformei online.

Panelul de concluzii și implementare s-a axat pe relevanța curriculumului antreprenorial, structura acestuia și conținutul cursurilor și metodelor utilizate și furnizate prin intermediul  educației, care să corespundă  nevoilor pieței muncii și societății, relevante  în situația actuală creată.