În luna noiembrie 2018, s-au derulat primele mobilități academice având ca scop schimbul de bune practici în activitățile de predare care vizează studenții masteranzi:

5-9 Noiembrie 2018 în Chișinău:   Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova și Universitatea Agrară de Stat din Moldova au găzduit activități de predare și învățare cu studenții masteranzi pentru a experimenta și a schimba bune practici în domeniul educației antreprenoriale. Activitățile de predare au fost susținute de profesori experți din cadrul Universității Politehnica din București (Romania) și Universitatea Tehnică din Kosice (Slovacia) acoperind următoarele teme: management financiar, marketing strategic, management strategic, comportament organizațional și eficiența procesului de producție. Studenții au apreciat în mod pozitiv:

  • creativitatea profesorilor,
  • actualitatea temelor abordate și interacțiunea cu studenții,
  • comunicare și colaborarea dintre profesori și studenți.

12-16 Noiembrie 2018 în Cahul: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul a găzduit activități de predare și învățare cu studenții masteranzi pentru a experimenta și a schimba bune practici în domeniul educației antreprenoriale și digitale. Activitățile de predare au fost susținute de profesori experți din cadrul Universității Politehnica din București (Romania), Universitatea „Angel Kanchev” din Ruse (Bulgaria) și Universitatea Tehnică din Kosice (Slovacia) acoperind următoarele teme:  antreprenoriat și generarea de idei de afaceri, leadership situațional, leadership și comunicare cu angajații, adoptarea deciziilor, planificarea strategică a afacerii, workshop-uri pentru dezvoltarea planului de afaceri și  dezvoltarea abilităților digitale. Studenții au apreciat în mod pozitiv:

  • noutatea temelor abordate, lucrul în echipă, activitățile colaborative și interacțiunea cu profesorii,
  • atitudinea pozitivă și comunicare deschisă pentru schimbul de idei;
  • aplicațiile practice care dezvoltă capacitatea de a rezolva probleme și de a adopta decizii.

19-23 Noiembrie 2018 în Bălți: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a găzduit activități de predare și învățare cu studenții masteranzi pentru a experimenta și a schimba bune practici în domeniul educației antreprenoriale și digitale. Activitățile de predare au fost susținute de profesori experți din cadrul Universității Politehnica din București (Romania), Universitatea „Angel Kanchev” din Ruse (Bulgaria) și Universitatea Tehnică din Kosice (Slovacia) acoperind următoarele teme:   analiza de risc pentru afaceri, analiza riscurilor financiare, workshop-uri pentru dezvoltarea abilităților digitale și managementul schimbării. Studenții au apreciat în mod pozitiv:

  • interactivitatea activităților de predare;
  • atractivitatea și utilitatea temelor abordate și a exercițiilor practice;
  • informații clare și utile care au stimulat lucrul în echipă și aplicațiile practice.

Echipa RESTART vă dorește mult succes în activitatea profesională!

A3.1 – Agenda Cahul

A3.1 – Agenda Balti

A3.1 – Agenda Chisinau

 

Teaching in Balti

Image 2 of 8

Teaching in Cahul

Image 1 of 9

Teaching in Chisinau

Image 1 of 6