În data de 18 Aprilie 2019, studenții din universitățile partenere din Republica Moldova au participat la concursul de planuri de afaceri care a vizat încurajarea inovării și a spiritului antreprenorial în cadrul țării partenere.                                        

Prima iterația a seriei de evenimente dedicate competiției de planuri de afaceri a fost organizată și găzduită de către Universitatea Agrară de Stat din Moldova (P7. SAUM)  în Chișinău. Evenimentul a cuprins prezentarea a 10 planuri de afaceri elaborate de către studenții universităților partenere din Republica Moldova,  pe parcursul  primului semestru al anului universitar  2018-2019.

Evenimentul a reușit să faciliteze creșterea motivației studenților și a cadrelor didactice cu referire  directă la potențialul de inovare existent în Republica Moldova.

Prin participarea cadrelor didactice și a experților din cadrul UE, precum dna.  Irina Kostadinova, Universitatea din  Ruse „Angel Kanchev” (URAK), Bulgaria și dna. Natalia Dohotaru-Robu, Agenția Universitară Francofonă, Romania au fost create premizele pentru transferul  de bune practici într-o gamă variată de subiecte relevante pentru procesul antreprenorial: identificarea oportunităților și analiza fezabilității ideii de afacere, crearea modelului de business și dezvoltarea noii afaceri.

Echipa RESTART vă dorește mult succes în activitatea profesională!