În perioada noiembrie 2020, cadrele didactice din trei universități din UE și experți ai Agenției Universitare a Francofoniei vor derula cea de a IV-a sesiune de transfer de bune practici prin activități de predare exclusiv online către studenții masteranzi ai universităților partenere din Republica Moldova.

Echipa RESTART vă dorește o fructuoasă  experiență de predare-învățare!

 Programul activităților este prezentat mai jos.

Agenda Evenimentului Online

În perioada noiembrie 2020, s-a derulat a patra serie de  bune practici în activitățile de predare vizând  studenții masteranzi:

10 – 13 Noiembrie 2020 în Bălți: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a găzduit activități de predare și învățare cu studenții masteranzi in regim online pentru a experimenta și a schimba bune practici în domeniul educației antreprenoriale și digitale.  Activitățile de predare în regim online au fost susținute de profesori experți din cadrul Universității  „Angel Kanchev” din Ruse (Bulgaria) și ai Agenției Universitare a Francofoniei (Romania) acoperind următoarele teme:  productivitatea angajaților din întreprinderi, tehnici de analiza a afacerii. 

Studenții au apreciat în mod pozitiv:

  • Utilizarea platformelor moderne de învățare;
  • Abordarea practică si exemplele practice;
  • Schimbul de experiență cu profesorii din UE;

16 – 20 Noiembrie  2020 în Chișinău:   Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea Agrară de Stat din Moldova au găzduit activități de predare și învățare cu studenții masteranzi pentru a experimenta și a schimba bune practici în domeniul educației antreprenoriale.

Studenții au apreciat în mod pozitiv:

  • Metodele moderne utilizate pentru activitatea de predare; 
  • Interacțiunea cu studenții și stilul interactiv  de predare;
  • Materiale de predare structurate și îmbogățite cu multe exemple din practică.

Echipa RESTART vă dorește mult succes în activitatea profesională!

Teaching in USARB - Online

Image 2 of 9

Teaching in UM - Online

Image 1 of 32

Teaching in SAUM - Online

Image 1 of 20