In perioada Martie – Aprilie 2021, cadre didactice si experți din cadrul instituțiilor UE participante in proiect au derulat ultima serie de bune practici în activitățile de predare vizând  studenții masteranzi:

 

8-26 Martie 2021 in Bălți: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a găzduit activități de predare și învățare cu studenții masteranzi in regim online pentru a experimenta și a schimba bune practici în domeniul educației antreprenoriale și digitale. 

Activitățile de predare în regim online au fost susținute de profesori experți din cadrul Universității  „Angel Kanchev” din Ruse (Bulgaria) și ai Universității Tehnice din Kosice (Slovacia) acoperind următoarele teme: strategii regionale pentru atragerea de investitori; metode de analiza si diagnostic a riscurilor in afaceri.

 

Subiectele predate de cadrele didactice si experții din UE s-au constituit in surse de bune practici, relevante pentru cursurile „Management Strategic” si „Metode de analiza si diagnostic a riscurilor in afaceri”,  aparținând seriei de cursuri modernizate din cadrul programului de master  „Business & Administration – Trade Market” din cadrul Universității  de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

 

Studenții au apreciat in mod deosebit:

 • Structura si modul de prezentare al tematicilor;
 • Utilitatea si actualitatea subiectelor abordate;
 • Schimbul de experiența cu colegii si cadrele didactice;

 

1 – 26  Martie 2021 in Chișinău, Universitatea de Stat din Moldova a găzduit activități de predare și învățare cu studenții masteranzi pentru a experimenta și a schimba bune practici în domeniul educației antreprenoriale.

Activitățile de predare au fost susținute de profesori experți din cadrul Universității Politehnica din București (Romania), Universității „Angel Kanchev” din Ruse (Bulgaria), Universității Tehnice din Kosice (Slovacia)  acoperind următoarele teme: rolul leadership-ului in managementul schimbării; surse de schimbare organizaționala; modele pentru managementul schimbării; idei si oportunități de afaceri.

 

Subiectele predate de cadrele didactice si experții din UE s-au constituit in surse de bune practici, relevante pentru cursurile „Managementul schimbării” si „Planificarea si evaluarea afacerilor”,  aparținând seriei de cursuri modernizate din cadrul programului de master  „Business Administration” din cadrul Universității de Stat din Moldova.

 

Studenții au apreciat in mod deosebit:

 • Oportunitatea de a învăța noi concepte si exemple;
 • Aspectele practice legate de problematica managementului schimbării;
 • Utilitatea metodologiei de evaluare a planurilor de afaceri.

 

In perioada Martie – Aprilie 2021 in Chișinău, Academia de Studii Economice din Moldova a organizat o serie de  activități de predare și învățare cu studenții masteranzi in regim online pentru a experimenta și a schimba bune practici în domeniul educației antreprenoriale și digitale. 

Activitățile de predare au fost susținute de profesori experți din cadrul Universității Politehnica din București (Romania), Universității „Angel Kanchev” din Ruse (Bulgaria), Universității Tehnice din Kosice (Slovacia) si ai Agenției Universitare a Francofoniei (Romania) acoperind următoarele teme: planificarea proiectelor; dezvoltarea carierei; leadership; comportamentul de grup si dezvoltarea echipelor; managementul timpului.

Subiectele predate de cadrele didactice si experții din UE s-au constituit in surse de bune practici, relevante pentru cursurile „Managementul proiectelor”, Comportament organizațional si Dezvoltare personala”,  aparținând seriei de cursuri modernizate din cadrul programului de master  „Business & Administration” din cadrul Academia de Studii Economice din Moldova.

Studenții au apreciat in mod deosebit:

 • Tematicile abordate de cadrele didactice si experții din UE;
 • Limbajul clar si accesibil utilizat de experți;
 • Completarea materialelor teoretice cu exemple practice.

 

8-12 Martie 2021 in Chișinău, Universitatea Agrară de Stat din Moldova a găzduit activități de predare și învățare cu studenții masteranzi pentru a experimenta și a schimba bune practici în domeniul educației antreprenoriale.

Activitățile de predare au fost susținute de profesori experți din cadrul Universității Politehnica din București (Romania) si ai Universității Tehnice din Kosice (Slovacia) cu focalizare pe analiza strategica a afacerilor si metode de marketing relevante pentru  industria agroalimentara.

 

Subiectele predate de cadrele didactice si experții din UE s-au constituit in surse de bune practici, relevante pentru cursurile „Management strategic in sectorul agroalimentar”, Marketing strategic in sectorul agroalimentar ambele aparținând seriei de cursuri modernizate din cadrul programului de master  „Business & Administration” din cadrul Universității Agrare de Stat din Moldova.

Studenții au apreciat in mod deosebit:

 • Schimbul de experiența cu colegii si cadrele didactice;
 • Aspectele practice si scenariile preconizate in sectorul agroalimentar;
 • Completarea materialelor teoretice cu exemple practice.

 

In perioada Martie – Aprilie 2021 in Cahul,  Universitatea de Stat din Cahul Bogdan Petriceicu Hașdeua găzduit activități de predare și învățare cu studenții masteranzi pentru a experimenta și a schimba bune practici în domeniul educației antreprenoriale.

Activitățile de predare au fost susținute de profesori experți din cadrul Universității Politehnica din București (Romania) si ai Agenției Universitare a Francofoniei (Romania) acoperind tematici din domeniul managementului financiar si al analizei strategice a afacerilor.

Subiectele predate de cadrele didactice si experții din UE s-au constituit in surse de bune practici, relevante pentru cursurile „Contabilitate financiara si management” si „Analiza strategica si strategii concurențiale ale firmelor ambele aparținând seriei de cursuri modernizate din cadrul programului de master  „Entrepreneurship and Business Administration” din cadrul Universității de Stat din Cahul Bogdan Petriceicu Hașdeu„.

Studenții au apreciat in mod deosebit:

 • Schimbul de experiența cu experții din UE;
 • Oportunitatea de a învăța noi concepte si exemple;
 • Utilizarea platformelor online de predare – învăț

 

 Echipa RESTART vă dorește mult succes în activitatea profesională!

 

În perioada martie 2021 și aprilie 2021, cadrele didactice din trei universități din UE și experți ai Agenției Universitare a Francofoniei vor derula cea de a IV-a sesiune de transfer de bune practici prin activități de predare exclusiv online către studenții masteranzi ai universităților partenere din Republica Moldova. 

Echipa RESTART vă dorește o fructuoasă  experiență de predare-învățare!

Programul activităților este prezentat mai jos.

Agenda evenimentului

Teaching in Balti

Image 20 of 20

Teaching in Cahul

Image 1 of 7

Teaching in Chisinau

Image 1 of 5