În luna decembrie 2019,  9 (nouă) cadre didactice din Republica Moldova au participat în cadrul  vizitei de studiu din proiectul ReSTART la un schimb de bune practici organizat de către partenerul Agenția Universitară a Francofoniei din Romania.

Pe parcursul a 4 (patru) zile (10-13 Decembrie 2019), cadrele didactice de la Universitatea de Stat „Alecu Russo” Bălți, Academia de Studii Economice a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul au participat  la o serie de vizite și întâlniri de lucru cu reprezentații următoarelor  companii din Romania:

  • Center for Advanced Laser Technologies
  • Pentalog
  • French Chamber of Commerce and Industry in Romania
  • ELI-NP, Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics
  • Professional Education at the University of Pitesti

Subiectele abordate pe parcursul întâlnirilor s-au constituit în oportunități reale pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, pentru schimbul  de cunoștințe și de experiență în domeniul inovării și al educației antreprenoriale, racordate dinamic la cerințele actuale ale pieței muncii.

 

Cadrele didactice au apreciat în mod deosebit:

  • Oportunitatea de a cunoaște experiența companiilor din diverse sectoare de activitate;
  • Modalitatea de adaptare a companiilor la piață prin parteneriate între mediul de afaceri si domeniul academic;
  • Parteneriatul de cercetare dintre CETAL, ELI-NP și Academie la nivel național și internațional;
  • Subiectele prezentate de instituțiile gazdă;
  • Deschiderea și dorința de a coopera manifestate de organizațiile gazdă;

Day 1

Image 1 of 9

Day 2

Image 1 of 7

Day 3

Image 2 of 8

Day 4

Image 1 of 6