În data de 13 februarie 2020, la Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului ale Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în cadrul Proiectului RESTART (nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP, Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA), a fost organizată a cincea Sesiune de Ghidare și Consiliere în Carieră pentru studenții masteranzi de la specialitățile Contabilitate, Management financiar, Managementul serviciilor publice, Bănci și Asigurări.

Sesiunea a demarat cu prezentarea dnei Ludmila Prociuc, Director Incubatorul de Afaceri or. Sângerei și reprezentantul local al Organizației pentru Dezvoltarea Businessului Mic și Mijlociu din Republica Moldova (ODIMM). Participanților la sesiune le-au fost prezentate ofertele de finanțare pentru businessul mic și mijlociu din Republica Moldova, oportunitățile de dezvoltare a afacerilor pentru tinerii antreprenori și suportul de consultanță și finanțare oferite femeilor de afaceri.

 În cadrul sesiunii masteranzii au participat la elaborarea planurilor de dezvoltare personală în carieră, au realizat analiza SWOT al abilităților și competențelor lor profesionale, au indicat posibilitățile de dezvoltare personală profesională oferite de businessul local, piața forței de muncă și societate, precum și amenințările existente la nivel micro și macroeconomic.

În rezultat au fost elaborate 10 planuri de ghidare în carieră în care masteranzii au indicat soluțiile de depășire a amenințărilor  și riscurilor existente în creșterea și dezvoltarea lor profesională.

Mai multe detalii despre proiect și alte activități planificate pot fi consultate pe pagina web al proiectului: https://www.restart-eu.upb.ro/

Pozele de la eveniment pot fi vizualizate aici.